ExportChina.com
用户名:
密码:
忘记密码
ExportChina
  关于我们
  全球网络集群
  有别传统B2B
  全球合作伙伴
 
 
免费注册
  会员优势
  全球展示
  突破语言障碍
  改善搜索排名
  常见问题集萃
中央及地方各部门
中国的海外使馆和领馆
  在中国的海外使领馆
国际市场动态
  中国经贸热点
 
 
大使馆和领事馆地址
中国的纳米比亚大使馆和领事馆
 
Embassy of the Republic of Namibia in Beijing, China
地址:
2-9--2 Ta Yuan
Diplomatic Office Building
Beijing
China

电话: (86) 10 653-24810 / 1
传真: (86) 10 653-24549

Email: namemb@eastnet.com.cn
网站:

工作时间:版权所有©2018 ExportChina。保留一切权利使用本网站表示您承认和接受我们的使用条款和条件。